Archiwa kategorii: Newsy prawne

Nowelizacja Pzp czeka na rozpatrzenie przez Senat

Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności przekazała nam informację, że Senat, na najbliższym posiedzeniu, nie planuje zająć się sprawą nowelizacji ustawy Pzp. Dyskusji na ten temat możemy spodziewać się za to na kolejnym posiedzeniu 8 lub 9 czerwca 2016. Tym samym pozostają nam 3 tygodnie niepewności, czy Senat zdecyduje się przegłosować projekt bez poprawek, czy konieczne będą kolejne zmiany.

Pozostaje więc sporo czasu na przygotowanie się do zmian, tym bardziej, że duża część z nich jest pewna niemal na 100%.

W naszym czerwcowym kalendarzu na pewno znajdziecie dla siebie ciekawe szkolenie, które przybliży Wam świat nowelizacyjnych zmian.

Komisja w ferworze pracy

W poniedziałek, 11 kwietnia 2016, odbyło się pierwsze posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej gospodarki i rozwoju dotyczącej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Podczas posiedzenia udało się przedyskutować zaledwie kilkanaście z prawie 180 zapisów ustawy. Kolejne posiedzenia odbywają się dzisiaj i jutro. Zobaczymy, co z nich wyniknie. Ostateczny termin zakończenia prac komisji i przedstawienia wniosków upływa 26 kwietnia. Pozostaje nam czekać na informacje. A te mamy z pierwszej ręki! W posiedzeniach biorą udział nasi specjaliści: Iwona Holka i Damian Michalak. Śledźcie naszą stronę, a na pewno będziecie na bieżąco.

Tymczasem na wszystkich z Was, którzy posiadają dostęp do EDUstrefy, czeka świetny materiał poświęcony nowelizacji. Jest to porównanie obecnej ustawy i planowanej nowelizacji pod kątem zmian, jakie wprowadza. Zobaczycie, w których miejscach ustawa zostanie zmieniona.

Dla tych z Was, którzy nie mają dostępu do EDUstrefy pozostaje tylko jedno – zapisać się na szkolenie. Tym sposobem, poza świetnymi materiałami, dostaniecie zastrzyk wiedzy dotyczącej zamówień publicznych.

Prawda, że warto?

Święta, święta i po świętach

Okres świąteczny zleciał zdecydowanie za szybko i czas powrócić do codziennych obowiązków. Aby łatwiej i efektywniej było Wam przygotować się do ostatnich dwóch tygodni przed wejściem w życie nowelizacji ustawy PZP i początków pracy po jej wejściu w życie polecamy raporty przygotowany przez naszego partnera Kancelarię PAXUS, którą na pewno już znacie. Jeśli jesteście stałymi subskrybentami raportów przygotowywanych przez specjalistów kancelarii po prostu ściągnijcie najnowszy raport na swój dysk. Jeśli natomiast słyszycie o PAXUSIE pierwszy raz polecamy wejść na stronę internetową paxus.pl, a następnie w zakładkę RAPORTY. Szczególnie polecamy najnowszy raport pod tytułem „Niekończące się nowelizacje, czyli kolejne zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych”, ale warto również przejrzeć poprzednie raporty. Polecamy dodać sobie tę zakładkę do „ulubionych” i śledzić ją na bieżąco. Kolejne raporty już wkrótce :)

Wciąż czekamy..

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych możemy przeczytać, że projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych został przekazany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów dnia 24.02.2016.

Z opublikowanej informacji wynika, że podczas konsultacji społecznych oraz w wyniku uwag zgłoszonych w toku uzgodnień międzyresortowych, w projekcie nowelizacji wprowadzono zmiany językowe oraz redakcyjno-prawne. Zmieniono również merytoryczny zapis niektórych przepisów, jednak w głównej mierze było to jedynie doprecyzowanie ich brzmienia.

W dalszym ciągu czekamy więc na ogłoszenie ostatecznego zapisu nowelizacji ustawy Pzp, który wydaje się zostać opublikowany lada dzień. Przypomnijmy, że zmiany narzucone przez dyrektywy unijne muszą zostać wprowadzone już za 1,5 miesiąca.

Nowości w kalendarzu

 • Jesteście już pewnie przyzwyczajeni, że szkolimy z zamówień publicznych i funduszy unijnych. Ale w APEXnet nie lubimy nudy. W związku z tym miło nam poinformować, że ruszamy z całkowicie nową tematyką szkoleń. Tym razem stawiamy na podatek VAT dla jednostek samorządu terytorialnego.
  Ciekawe? Jasne! W lutym rozgrzewamy się z pierwszym terminem 26 lutego w Częstochowie, ale w marcu ruszamy już pełną parą. Sprawdźcie wszystkie terminy i lokalizacje, a na pewno znajdziecie coś dla siebie.
  Szkolenia poprowadzą specjalistki w swojej dziedzinie. Poniżej znajdziecie najważniejsze informacje o prowadzących:
  Aneta Dobczyńska

  • Doradca podatkowy, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej.
  • Posiada doświadczenie w obsłudze podatkowej firm oraz jednostek samorządu terytorialnego w szczególności w zakresie procedury odzyskiwania podatku VAT.
  • Prowadzi postępowania podatkowe, przeprowadza przeglądy podatkowe, sporządza zapytania o indywidualne interpretacje podatkowe, zajmuje się dokumentacją transfer pricing, uczestniczyła w wielu podatkowych procesach optymalizacyjnych.
  • Prowadzi szkolenia, w tym w szczególności z zakresu podatku VAT.

  Dagmara Rutkowska

  • Radca prawny, doradca podatkowy – absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w obsłudze prawnej i podatkowej firm oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie procedury odzyskiwania podatku VAT.
  • Prowadzi postępowania podatkowe, przeprowadza przeglądy podatkowe, sporządza zapytania o indywidualne interpretacje podatkowe, uczestniczyła w wielu podatkowych procesach optymalizacyjnych.

  Koniecznie wejdźcie na stronę
  http://ue.apexnet.com.pl/home/szkolenia/3/?spar=VAT+w+jednostkach+samorz%C4%85du+terytorialnego
  i sprawdźcie wszystkie terminy.

  Zapraszamy

Nie uzupełniłeś sprawozdania o stosowaniu klauzul społecznych w zamówieniach publicznych? Spiesz się!

 • Zbliża się ostateczny termin składania corocznej informacji dotyczącej stosowania klauzul społecznych w prowadzonych postępowaniach o zamówienia. Kierownicy jednostek administracji rządowej mają obowiązek złożyć takie deklaracje do 1 marca 2016 roku do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zasada zgodnie z którą instytucje podlegają obowiązkowi składania owych deklaracji wynika z przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 28 lipca 2015 roku „Zaleceń w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych”. Informacje te winny być przekazane drogą elektroniczną przy pomocy formularza dostępnego nahttp://klauzule.uzp.gov.pl/. W formularzu wpisuje się miedzy innymi ilość procedur przetargowych, przeprowadzonych w danej jednostce oraz ich wartości (zalicza się tu te postępowania, które zostały przeprowadzone czego skutkiem było udzielnie zamówienia) oraz liczbę unieważnionych postępowań, w których zastosowano klauzule społeczne.

Nie będzie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych?!

W sieci pojawiły się nieoficjalne informacje, że nowa ustawa Prawa zamówień publicznych planowana na kwiecień 2016 nie dojdzie do skutku, a wprowadzona zostanie jedynie kolejna nowelizacja dotychczasowej ustawy. Tym sposobem Polska wprowadzi konieczne zmiany wymagane przez prawo unijne.
Po zmianie partii rządzącej w Polsce, uczestnicy rynku zamówień publicznych zadawali sobie pytanie czy nowy rząd zaakceptuje w całości ustawę przygotowaną przez poprzedników, będzie wprowadzał poprawki, czy może rozpisze całkowicie nową ustawę. Jednak większość specjalistów zdążyła się na pewno przyzwyczaić do myśli, że nowa ustawa wejdzie w życie, obojętnie w jakiej formie, pomimo dużej krytyki projektu. Tymczasem okazuje się, że prawdopodobnym rozwiązaniem będzie wprowadzenie jedynie nowelizacji do obowiązujących przepisów.
Czy kolejna nowelizacja będzie lepszym rozwiązaniem niż wprowadzenie całkiem nowej ustawy? Poczekajmy na oficjalne ogłoszenie decyzji, a tymczasem zapraszamy na szkolenia dotyczące zmian w ustawie, bo te na pewno zostaną wprowadzone.

http://www.apexnet.com.pl/home/szkolenia/3/0/?spar=Zam%C3%B3wienia+publiczne+w+%C5%9Bwietle+nowej+ustawy+planowanej+na+2016+rok

Kolejna nowela..

Niewiele czasu pozostało do wprowadzenia całkiem nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Tymczasem sejm uchwalił kolejną nowelizację tej dotychczasowej.
Doczekaliśmy się już więc ponad 40 zmian w ustawie.

Tym razem zmiany spowodowane są uchwaleniem ustawy o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777). Uchwalenie wspomnianej ustawy spowodował wpływ na ustawę Pzp, przez co konieczne było dokonanie pewnych nowelizacji.

Art. 45. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.18)) w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:
1) po pkt 8c dodaje się pkt 8d w brzmieniu:
„8d) zamówień, których przedmiotem są usługi lub roboty budowlane, wykonywane na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz realizujące przedsięwzięcia rewitalizacyjne zawarte w gminnym programie rewitalizacji, o których mowa odpowiednio w rozdziałach 4 i 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), jeżeli ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 oraz jeżeli zamówienia te udzielane są w celu aktywizacji osób mających miejsce zamieszkania na obsza- rze Specjalnej Strefy Rewitalizacji;”;
2) w pkt 14 w lit. d kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:
„15) zamówień udzielanych przez urząd gminy lub gminne jednostki organizacyjne organizacjom pozarządowym lub spółdzielniom socjalnym, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1. a) zamówienia wykonywane są na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz realizują przedsięwzięcia rewitalizacyjne zawarte w gminnym programie rewitalizacji, o których mowa odpowiednio w rozdzia- łach 4 i 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,
2. b) wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
3. c) zasadnicza część działalności wykonawcy wykonywana jest na obszarze rewitalizacji, o którym mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,
4. d) przedmiot zamówienia należy do działalności statutowej wykonawcy.”.

Zmiany dotyczą więc kolejnych zwolnień z obowiązku stosowania ustawy Pzp.

Projekt nowej ustawy Pzp przyjęty!

Dobra wiadomość dla wszystkich zwolenników nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Rada Ministrów właśnie przyjęła projekt ustawy złożony do sejmu przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Dla przypomnienia nowa ustawa jest całkowitą rewolucją na rynku zamówień publicznych, wprowadza wiele nowości i innowacyjnych rozwiązań, których w starej ustawie, nowelizowanej ponad 40 razy, brakowało.
Przede wszystkich nowa ustawa wprowadza elektronizację zamówień publicznych m.in. w przypadku kontaktów pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, które od tej pory będą miały obowiązkowo formę elektroniczną. Powstanie również elektroniczna platforma zamówień publicznych (e-zamówienia), która będzie miała za zadanie ułatwienie realizowania procesów ZP i zapewni bezpieczeństwo danych.
Drugą bardzo ważną zmianą w nowej ustawie jest zwrócenie uwagi na pozaekonomiczne cele zamówień publicznych takich jak ochrona środowiska, integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności.
Kolejną zamianą jest wprowadzenie nowego trybu o udzielnie zamówienia- partnerstwo innowacyjne, dostosowane do zamówień publicznych na produkty nowe, innowacyjne, jeszcze nie dostępne na rynku.
Głównym celem zastąpienia dotychczasowej ustawy nową ustawą Prawo zamówień publicznych ma na celu regulację procesu zamówień publicznych, dostosowanie ich do standardów europejskich oraz efektywne wykorzystywanie środków publicznych.
Poprzez nową ustawę państwo chce również wykorzystać zamówienia publiczne do realizowania polityki społecznej- innowacyjności, walki z wykluczeniem społecznym, ochroną środowiska.

Specjaliści są zgodni, że nowa ustawa Pzp może wprowadzić wiele pozytywnych zmian na rynku zamówień publicznych.

Weszła w życie kolejna nowelizacja PZP. Co się zmieniło?

Z dniem 28.08.2015 weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. Główną zmianą wynikającą z nowych zapisów w ustawie jest możliwość renegocjacji kontraktów długoterminowych już w momencie ogłoszenia przepisów zmieniających koszty wykonywania zamówienia, a nie jak dotychczas dopiero z chwilą ich wejścia w życie.

Zasada zwana waloryzacją kontraktów zabezpiecza interesy wszystkich stron przetargów. Z jednej strony zamawiający nie ma konieczności rozpisywania nowego przetargu, a z drugiej przedsiębiorca dostaje gwarancję otrzymania należnego wynagrodzenia za świadczone usługi bez konieczności ponoszenia strat z tytułu rosnących kosztów pracy. Zyskuje również pracownik, który zachowuje bezpieczeństwo zatrudnienia. Zmienna wyjściową w przypadku kalkulacji zamówienia zawsze powinno być minimalne wynagrodzenie, zawierające składki na ubezpieczenie, a także podatek. Zasada ta wciąż nie jest jednak standardem, a zamawiający częściej wybierają oferty wykonawców, których oferta plasuje się znacznie poniżej tego progu.

Nowelizacja ma więc za zadanie chronić zagrożone miejsca pracy. Okazuje się bowiem, że w przypadku wzrostu kosztów pracy o ok. 42% wykonawcy, zmuszeni byliby redukować etaty, aby uchronić swoje firmy od upadłości. Oszacowano, że wprowadzenie waloryzacji kontraktów ochroni nawet 120 tysięcy miejsc pracy w branży usługowej, gdyż bezpieczeństwo miejsc pracy jest dużej mierze zależne od stabilnych warunków rynkowych przedsiębiorstw.

            „Sprawne rozpoczęcie renegocjacji to konieczność – należy podkreślić, że w przypadku zamówień na usługi, gdzie koszty pracy stanowią większość budżetu – kalkulacja zawsze powinna opierać się na minimalnym wynagrodzeniu. Jeśli zamawiający lub wykonawca nie uwzględniają w budżecie stawki minimalnego wynagrodzenia może to budzić obawy, że pracownik nie będzie zatrudniony zgodnie z prawem. W takiej sytuacji zamawiający zawsze powinien wezwać wykonawcę do wyjaśnienia i sprawdzić, czy pracownicy będą zatrudnieni na umowy ozusowane do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Premier Ewa Kopacz zapowiedziała, że chce wyeliminować tzw. ‘umowy śmieciowe’. Jednakże forma umowy jest elementem uzgodnień jej stron. Ważniejsze jest by dopilnować, że wszyscy uczestnicy rynku – szczególnie zamawiający usługi na rynku zamówień publicznych i komercyjnym – rygorystycznie przestrzegają stawek uwzględniających umowy ozusowane do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Odpowiedzialne podejście zamawiających i efektywne renegocjacje, to przewidywalność warunków rynkowych dla przedsiębiorców i dalsza stabilizacja rynku pracy” – komentuje Marek Kowalski, Przewodniczący Rady Zamówień Publicznych przy Konfederacji Lewiatan.

            Z dniem 01.01.2016 zostaną ozusowane również umowy zlecenia, a minimalne wynagrodzenie wzrośnie z 1750 d0 1850 zł brutto. Działania te mają na celu stabilizację rynku pracy, a co za tym idzie poprawę sytuacji pracujących.

            Przewiduje się więc, że nowelizacja przyczyni się do właściwego przygotowania się na zmiany na rynku pracy przewidywane w 2016 roku.