Archiwa kategorii: Ciekawostki prawne

Wielki HIT w EDUstrefie

W EDUstrefie w zakładce Bonusy> Dokumenty znajdziecie nową publikację naszego eksperta Łukasza Czabana. Tym razem specjalista przygotował WZORCOWĄ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dowiecie się z niej jak uzupełnić sprawiający niemało trudności dokument SIWZ, wymagany podczas prowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych. Oczywiście zgodny z nowelizacją! Zapraszamy!

WEJDŹ DO EDUstrefy>>

Bez tytułu

 

Urząd Zamówień Publicznych zaprasza do skorzystania z Elektronicznej Platformy Katalogów Produktów

eKatalogi to bezpłatna internetowa platforma zakupowa łącząca przedsiębiorców i sektor administracji publicznej. Umożliwia ona sprzedaż i kupno towarów oraz usług do kwoty 418 000 euro w przypadku zamawiających sektorowych i 30 000 euro w odniesieniu do pozostałych zamawiających. eKatalogi dają Zamawiającym szybki dostęp do wielu ofert, dla Wykonawców zaś jest to możliwość zdobycia nowych klientów wśród administracji publicznej.

Przedsiębiorcy mogą zamieszczać swoje produkty bądź usługi w ponad 200 kategoriach.

Warto dodać, że korzystanie z platformy jest całkowicie darmowe.

www.ekatalogi.uzp.gov.pl

EDUstrefa- dlaczego warto mieć dostęp?

EDUstrefa- dlaczego warto mieć dostęp?

EDUstrefa to platforma internetowa, do której dostęp mają wyłącznie uczestnicy szkoleń APEXnet.
Portal ma na celu zapewnienie opieki merytorycznej z zakresu zamówień publicznych
przez cały rok od dnia uczestnictwa w szkoleniu.
EDUstrefa to nie tylko materiały szkoleniowe ze wszystkich szkoleń otwartych organizowanych przez APEXnet, lecz także:

 • Aktualnie obowiązującą ustawę Prawo zamówień publicznych
 • Forum dyskusyjne
 • Formularz kontaktowy z ekspertem
 • Materiały w formie elektronicznej ze szkolenia w którym bierzesz udział, ale także z innych szkoleń APEXnet
 • Kompendium wiedzy o zamówieniach publicznych

Ostatnio w EDUstrefie pojawił się HIT, który cieszy się bardzo dużą popularnością. Jest to porównanie obecnie obowiązującej ustawy Pzp z projektem nowelizacji, który lada moment wejdzie w życie, z zaznaczeniem miejsc, w których nastąpią zmiany!
Nie musisz już wertować i porównywać ustaw, aby dowiedzieć się na co zwrócić uwagę.
Ponadto w EDUstrefie znajdziesz także instrukcję, jak wypełniać dokument JEDZ w przyjemnej, edytowalnej formie MS Word. Już niedługo każdy uczestnik rynku zamówień publicznych będzie zobowiązany do stosowania go na co dzień.
By zyskać dostęp do EDUstrefy, zapisz się na jedno ze szkoleń.

http://edustrefa.apexnet.com.pl/

Dokument JEDZ- do zJEDZenia czy odbije się czkawką?

Opublikowane 6 stycznia 2016 roku rozporządzanie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 wprowadziło standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

Czym jest właściwie JEDZ?
Ułatwieniem! Do tej pory główną przeszkodą stojącą na drodze do uczestnictwa w zamówieniach publicznych, szczególnie przez podmioty z sektora MŚP wiązały się z koniecznością przedstawienia przez wykonawców dużej liczby dokumentów i zaświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a także brak podstaw do ich wykluczenia z postępowania. Dokument ten ma na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych wynikających z wymogu przedstawienia znacznej liczby zaświadczeń lub innych dokumentów związanych z kryteriami wykluczenia i kwalifikacji.

Dokument JEDZ został ustandaryzowany i zredagowany w ten sposób, aby wyeliminować potrzebę przedstawiania niepotrzebnych zaświadczeń i dokumentów odnoszących się do przyjętych w postępowaniu kryteriów wykluczenia i kwalifikacji.
W formularzu można znaleźć takie elementy jak informacje odnośnie postępowania o udzielenia zamówienia oraz zamawiającego, wykonawcy, kryteriów wykluczenia, podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo, płatnościami podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, niewypłacalnością, konfliktem interesów itd.

Zalety stosowania JEDZ
• Dla wykonawców- brak konieczności samodzielnego uzyskiwania wszystkich dokumentów potwierdzających okoliczności związane z kwalifikacją podmiotową,
• Dla zamawiających- uproszczenie analizy złożonych przez wykonawców dokumentów
• Obniżenie kosztów postępowań
• Uproszczenie postępowań zagranicznych
Warto jednak dodać, że przy każdych dużych zmianach pojawiają się również obawy przed stosowaniem dokumentu wynikające przede wszystkim z niedoprecyzowanych uregulowań stosowania dokumentu na etapie krajowym. Wydaje się jednak, że wszelkie zmiany zmierzające do ułatwienia i uproszczenia systemu zamówień publicznych są potrzebne i nieuniknione.

Rozwiązanie zagadki „Co z nowelizacją?” już wkrótce!

15 marca 2016 rząd RP przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Czy to oznacza koniec wielomiesięcznego czekania na jej wejście w życie? Tego nie możemy obiecać. Ostatnim krokiem będzie przegłosowanie ustawy w sejmie. Prawdopodobnie głosowanie będzie jedynie formalnością i projekt zostanie przyjęty bez zastrzeżeń. Ale co jeśli okaże się inaczej? Do daty 18.04.2016 z którą dyrektywy narzucone przez UE mają zostać wprowadzone pozostaje już niecały miesiąc!

Oczekujcie kolejnego wpisu, w którym poinformujemy o zakończeniu procesu wprowadzania nowelizacji w życie.

Tymczasem podsumujmy najważniejsze zmiany jakie prawdopodobnie wprowadzi nowelizacja:

 • Ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorstw- udzielanie zamówień publicznych w częściach, mniejsze obowiązku formalne na etapie ubiegania się o zamówienie,
 • Zwrócenie większej uwagi na pozacenowe kryteria oceny ofert,
 • Nowy tryb udzielania zamówień- partnerstwo innowacyjne,
 • Elektronizacja systemu zamówień publicznych,
 • Szersze stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach,
 • Zwrócenie uwagi na stosowanie umów o pracę w firmach wykonawców.

Nowe FORUM w EDUstrefie

Odwiedzacie EDUstrefę, nasz portal wiedzy? Jeśli tak mamy dla Was fajną nowość. Od dziś w EDUstrefie działa forum, na którym możecie dzielić się doświadczeniami, wymieniać uwagami czy dyskutować o tematyce zamówień publicznych. A jeśli jeszcze nie poznaliście możliwości jakie daje nasza EDUstrefa macie teraz kolejny powód dla którego portal powinien na stałe zagościć w Waszym codziennym rytuale przeglądania ciekawych stron internetowych, przecież każdy z nas ma taki rytuał, prawda?

Dla przypomnienia EDUstrefa to miejsce, do którego mają dostęp wyłącznie uczestnicy szkoleń APEXnet. Projekt ma na celu zapewnienie opieki merytorycznej z zakresu zamówień publicznych przez cały rok od dnia uczestnictwa w szkoleniu tradycyjnym. Każdy uczestnik szkolenia APEXnet otrzyma mailowodostęp do EDUstrefy.

Co znajdziesz w EDUstrefie?

Po zalogowaniu nie tylko uzyskasz dostęp do materiałów szkoleniowych ze szkolenia w którym uczestniczyłeś, ale także do innych z zakresu zamówień publicznych. W EDUstrefie będziesz miał również dostęp do aktualnej książki z ujednoliconą wersją ustawy Prawo zamówień publicznych. Jest to wersja on-line tej samej książki, którą dostałeś w formie papierowej na szkoleniu. W EDUstrefie znajdziesz również Kompendium Wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych, dzięki któremu powtórzysz sobie i utrwalisz najważniejsze informacje z zakresu zamówień publicznych. EDUstrefa pozwoli Ci również skontaktować się z ekspertem.

Zapraszamy!

http://edustrefa.apexnet.com.pl

Zamówienia publiczne dla początkujących

Dopiero zaczynasz swoją przygodę z zamówieniami publicznymi? A może chcesz utrwalić lub powtórzyć wiedzę?

Mamy dla Ciebie łatwe i przyjemne rozwiązanie tego problemu.

Wspólnie z naszym partnerem Kancelarią PAXUS przygotowaliśmy filmy, które wprowadzą Cię w podstawy zamówień publicznych. W każdym z 10 filmów, nasz specjalista i trener Damian Michalak, poruszy w przystępny sposób kolejne zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi. Tym sposobem szybko zrozumiesz poruszaną tematykę co z pewnością pomoże Ci przebrnąć przez początki swojej pracy w nowym temacie.

Wejdź na poniższą stronę i obejrzyj pierwsze 5 filmów. Kolejne dostępne będą wkrótce w EDUstrefie.

zamowieniapublicznedlapoczatkujacych.pl

 

Czy wiesz, że Krajowy Fundusz Szkoleniowy może sfinansować Twoje szkolenie?

W 2016 roku o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, którzy zatrudniają min. 1 pracownika na umowę o pracę i zamierzają inwestować w podnoszenie kompetencji zespołu.

Jeżeli jesteś pracodawcą uzupełnij niezbędne dokumenty, a Twoi pracownicy będą mieli szanse na sfinansowanie szkolenia przez KFS.
Jeśli jesteś pracownikiem poinformuj swojego pracodawcę o możliwości sfinansowania szkoleń przez KFS.

Pracodawcy mają możliwość otrzymania zwrotu 80% kosztów kształcenia ustawicznego lub, jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorców- 100% kosztów kształcenia ustawicznego.
KFS finansuje przede wszystkim szkolenia, kursy i warsztaty.

Nie zwlekaj, wejdź na stronę http://kfs.apexnet.pl/ i dowiedz się więcej na temat darmowych szkoleń z zamówień publicznych!

Zamówienia publiczne bez tajemnic

Dopiero zaczynasz swoją przygodę z zamówieniami publicznymi? Pomożemy Ci w łatwy i przyjemny sposób poznać podstawowe zagadnienia związane z tym tematem. Kancelaria PAXUS wraz z partnerem Grupą Biznes Polska przygotowaliśmy filmy wprowadzające do tematyki zamówień publicznych. W 10 krokach dowiesz się wszystkiego co będzie Ci potrzebne, aby zrozumieć podstawy funkcjonowania rynku zamówień publicznych.
Przed Tobą 5 pierwszych filmów, w których znany Wam ekspert, r.pr. Damian Michalak w przystępny sposób wytłumaczy Ci jak funkcjonuje rynek zamówień publicznych oraz co musisz wiedzieć, żeby rozpocząć swoją przygodę z zamówieniami publicznymi. Kolejne 5 filmów będzie dostępnych już wkrótce na platformie wiedzy EDUstrefa, która jest doskonale znana naszym klientom.
Po obejrzeniu filmów koniecznie wypełnił test sprawdzający Twoją wiedzę. Dowiesz się czy wszystko co zostało przekazane w filmach jest dla Ciebie zrozumiałe, a może na coś należy zwrócić większą uwagę.

Obejrzyj filmy na

http://przewodnik.biznes-polska.pl/podstawy_zamowien_publicznych.html

a następnie uzupełnij test na

www.test.paxus.pl

Jeśli uda Ci się zaznaczyć 70% poprawianych odpowiedzi dostaniesz od nas certyfikat potwierdzający Twoją wiedzę z zamówień publicznych!

Ustawa PZP do zmiany

Coraz mniej czasu pozostało do kwietnia 2016 roku, kiedy to Polska ma obowiązek wprowadzenia dyrektywy unijnych dotyczących ustawy Prawo zamówień publicznych. Podczas gdy eksperci zastanawiają się czy w tak krótkim czasie możliwe jest czasowe wprowadzenie zmian, a prace sejmu nad ustawą trwają, Konfederacja Lewiatan zaapelowała do Ministerstwa Rozwoju o odrzucenie projektu nowelizacji ustawy przygotowanej w poprzedniej kadencji rządu i parlamentu. Swój wniosek argumentują szeroką krytyką projektu ustawy wśród środowisk biznesowych oraz samorządowych. Leviatan zwraca również uwagę na liczne błędy w ustawie, a sama ustawa nie rozwiąże licznych problemów rynku zamówień publicznych, a nawet może doprowadzić do ich pogłębienia.
W przypadku gdy Ministerstwo Rozwoju przychyli się do wniosku, mało prawdopodobne, że do kwietnia 2016 roku uda się napisać całkowicie nowy projekt ustawy, poddać do oceny ekspertów i poprawić ewentualne błędy, a co za tym idzie Polska będzie musiała ponieść kary finansowe za opóźnienia.